กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองโรงงานเครื่องจักรกล
"ร่วมใจประสาน มาตรการองค์กร สัญจรปลอดภัย เสริมวินัย ปภ."
นายยุทธ์ พันธ์สีดา
ผู้อำนวยการกองโรงงานเครื่องจักรกล

ประมวลภาพกิจกรรม

ปี2563

กลุ่ม
5/6/2563
0 รูปภาพ
51 ครั้งจำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 3612 ครั้ง