กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองโรงงานเครื่องจักรกล
"ร่วมใจประสาน มาตรการองค์กร สัญจรปลอดภัย เสริมวินัย ปภ."
นายอนุรักษ์ บุญยิ่ง
ผู้อำนวยการกองโรงงานเครื่องจักรกล

ดาวน์โหลด

ปี2558

กลุ่ม
มาตรฐานค่าใช้จ่ายเครื่องจักรกลต่อชั่วโมง
คูุ่มือการใช้เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน
แผ่นพับเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานสาธารณภัย
ดาวน์โหลด :
คู่มือการใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือกู้ภัย
คู่มือการใช้งานเครื่องกรองน้ำบริสุทธิ์ บนรถเคลื่อนที่
ดาวน์โหลด :


1 2

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 14107 ครั้ง