กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองโรงงานเครื่องจักรกล
"ร่วมใจประสาน มาตรการองค์กร สัญจรปลอดภัย เสริมวินัย ปภ."
นายอนุรักษ์ บุญยิ่ง
ผู้อำนวยการกองโรงงานเครื่องจักรกล

สาระน่ารู้

ปี2558

กลุ่ม
6/2/2558
การซ่อมบำรุงเครื่องยนต์ดีเซลขนาดใหญ่
6/2/2558
การขับรถอย่างประหยัดและปลอดภัย
6/2/2558
ตรวจเช็ครถยนต์ก่อนเดินทางช่วงเทศกาล
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 1929 ครั้ง