กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองโรงงานเครื่องจักรกล
"ร่วมใจประสาน มาตรการองค์กร สัญจรปลอดภัย เสริมวินัย ปภ."
นายอนุรักษ์ บุญยิ่ง
ผู้อำนวยการกองโรงงานเครื่องจักรกล

ข่าวประชาสัมพันธ์

ปี2558

กลุ่ม
6/2/2558
พิธีมอบเครื่องมือกู้ภัยเครื่องตัดเครื่องถ่างพระราชธานแก่มูลนิธิสว่างบึงสามพันธรรมสถาน จ.เพชรบูรณ์
6/2/2558
อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นายฉัตรชัย พรหมเลิศ) ได้มอบหมายให้ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 กำแพงเพชร (นายพิจิตร วัฒนศักดิ์) เป็นประธานมอบเครื่องมือกู้ภัยประเภทตัดถ่างพระราชทาน แก่โรงพยาบาลบ้านไร่
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 4775 ครั้ง