กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองโรงงานเครื่องจักรกล
นายอนุรักษ์ บุญยิ่ง
ผู้อำนวยการกองโรงงานเครื่องจักรกล

ทำเนียบบุคลากร

ผู้อำนวยการกองโรงงานเครื่องจักรกล

นายยุทธ์  พันธ์สีดา
โทรศัพท์ที่ทำงาน  ภายใน 4524
โทรสาร   0-4495-6224  

โทรศัพท์มือถือ

08-9968-7221
 
ฝ่ายบริหารทั่วไป
นายคณิศร  โชปัญญา
โทรศัพท์ทำงาน 0-4424-6989    ภายใน 4526
โทรสาร 0-4495-6224

โทรศัพท์มือถือ

 

 

ส่วนวางแผนและควบคุมคุณภาพ
 นายอนุรักษ์  บุญยิ่ง
โทรศัพท์ทำงาน 0-4424-6989     ภายใน 4525
โทรสาร 0-4495-6224

โทรศัพท์มือถือ

08-9285-5577
 

 

ส่วนโรงงานซ่อม 
นายชีระวิทย์  แพงศรี 
โทรศัพท์ทำงาน     ภายใน 4527
โทรสาร         -

โทรศัพท์มือถือ

         -

 

  ส่วนโรงงานผลิต  
นายอำนวย  ทองบ่อ
โทรศัพท์ทำงาน 0-4495-6228    ภายใน 4529
โทรสาร         -

โทรศัพท์มือถือ

08-1966-2406

 

ส่วนออกแบบพัฒนานวัตกรรม
นายชัยพงษ์  อนุวัฒน์
โทรศัพท์ทำงาน         -
โทรสาร         -

โทรศัพท์มือถือ

08-1879-9655

 


จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 1978 ครั้ง