กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองโรงงานเครื่องจักรกล
"ร่วมใจประสาน มาตรการองค์กร สัญจรปลอดภัย เสริมวินัย ปภ."
นายอนุรักษ์ บุญยิ่ง
ผู้อำนวยการกองโรงงานเครื่องจักรกล

ข่าวประชาสัมพันธ์
กองโรงงานเครื่องจักรกล ตั้งจุดบริการตรวจเช็ครถยนต์และอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2562- 2 มกราคม 2563 ณ บริเวณสถานีย่อยจุดบริการดอนหวายสภ.โนนสูง ตำบลดอนหวาย อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ให้บริการตรวจเช็ค ซ่อมรถยนต์ที่เป็นพาหนะเดินทาง แนะนำเส้นทาง รวมทั้งเป็นจุดบริการหยุดพักคลายความเหนื่อยล้าของผู้ขับขี่ยานพาหนะ
กองโรงงานเครื่องจักรกล ซ่อมเครื่องตัดถ่างแบบมือโยกLukas รุ่น Rescue Unitool lks 30 สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยผลิตชิ้นส่วนใหม่เปลี่ยนแทนชิ้นส่วนที่ชำรุด
พิธีมอบเครื่องมือกู้ภัยเครื่องตัดเครื่องถ่างพระราชธานแก่มูลนิธิสว่างบึงสามพันธรรมสถาน จ.เพชรบูรณ์
อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นายฉัตรชัย พรหมเลิศ) ได้มอบหมายให้ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 กำแพงเพชร (นายพิจิตร วัฒนศักดิ์) เป็นประธานมอบเครื่องมือกู้ภัยประเภทตัดถ่างพระราชทาน แก่โรงพยาบาลบ้านไร่
ประมวลภาพกิจกรรม
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 5 นครรชสีมา ได้เชิญกองโรงงานเครื่องจักรกล ร่วมพิธีเปิดและจัดทำกิจกรรมจิตอาสา เนื่องวันที่ 3 มิถุนายน 2563 เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เพื่อให้บริเวณสถานที่ทำงานมีความสะะอาด สวยงาม และเพื่อเป็นการถวายความภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ กองโรงงานฯจัดได้นำเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธี เสร็จจากพิธีจำมาำความสะอาดตัดแต่งต้นไม้บริเวณหน้ากองโรงงานฯ
กองโรงงานเครื่องจักรกลได้นำเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย ตรวจวัดอุณหภูมิเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งมีเจลล้างมือ ก่อนลงชื่อปฏิบัติงาน หากพบเจ้าหน้าที่มีอุณหภูมิเกิน 37.5 องศาเซลเซียส ให้นั่งพัก แล้วมาตรวจซ้ำหากอุณหภูมิไม่ลดให้ข้อแนะนำในการปฏิบัติตน และให้พบแพทย์เพื่อรับการตรวจวินิจฉัย หรือติดต่อกรมควบคุมโรค เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
มื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 นายยุทธ์ พันธ์สีดา ผู้อำนวยการกองโรงงานเครื่องจักรกลพร้อมเจ้าหน้าที่กองโรงงานเครื่องจักรกล จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๒
กองโรงงานเครื่องจักรกล ตั้งจุดบริการบริการตรวจเช็ครถยนต์ก่อนเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 4-10 เมษายน 2562 ณ กองโรงงานเครื่องจักรกล บริการตรวจเช็ครถยนต์ให้กับประชาชนทั่วไปเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ และตั้งจุดบริการตรวจเช็ครถยนต์และอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทางระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2562 ณ บริเวณสถานีย่อยจุดบริการดอนหวายสภ.โนนสูง ตำบลดอนหวาย อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ให้บริการตรวจเช็ค ซ่อมรถยนต์ที่เป็นพาหนะเดินทาง แนะนำเส้นทาง รวมทั้งเป็นจุดบริการหยุดพักคลายความเหนื่อยล้าของผู้ขับขี่ยานพาหนะ
วันที่ 7 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นายยุทธ์ พันธ์สีดา ผู้อำนวยการกองโรงงานเครื่องจักรกล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองโรงงานเครื่องจักรกล ร่วมปลุกต้นไม้ ในกิจกรรมปลุกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ บริเวณพื้นที่กองโรงงานเครื่องจักรกล
วันที่ 24 ตุลาคม 2560 นายยุทธ์ พันธ์สีดาผู้อำนวยการกองโรงงานเครื่องจักรกลพร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์รอบบริเวณกองโรงงานเครื่องจักรกล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ผลงานวิชาการ
ดาวน์โหลด
5/2/2558 แผ่นพับเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานสา..
5/2/2558 คู่มือการใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือกู้ภั..
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 12184 ครั้ง