กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองโรงงานเครื่องจักรกล
"ร่วมใจประสาน มาตรการองค์กร สัญจรปลอดภัย เสริมวินัย ปภ."
นายอนุรักษ์ บุญยิ่ง
ผู้อำนวยการกองโรงงานเครื่องจักรกล

ประมวลภาพกิจกรรม

ปี2563

กลุ่ม
5/6/2563
กิจกรรมจิตอาสา
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 5 นครรชสีมา ได้เชิญกองโรงงานเครื่องจักรกล ร่วมพิธีเปิดและจัดทำกิจกรรมจิตอาสา เนื่องวันที่ 3 มิถุนายน 2563 เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เพื่อให้บริเวณสถานที่ทำงานมีความสะะอาด สวยงาม และเพื่อเป็นการถวายความภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ กองโรงงานฯจัดได้นำเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธี เสร็จจากพิธีจำมาำความสะอาดตัดแต่งต้นไม้บริเวณหน้ากองโรงงานฯ
0 รูปภาพ
192 ครั้ง

ให้คะแนนความนิยม

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 4907 ครั้ง