กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองโรงงานเครื่องจักรกล
"ร่วมใจประสาน มาตรการองค์กร สัญจรปลอดภัย เสริมวินัย ปภ."
นายอนุรักษ์ บุญยิ่ง
ผู้อำนวยการกองโรงงานเครื่องจักรกล

ประมวลภาพกิจกรรม

ปี2563

กลุ่ม
5/6/2563
ตรวจวัดอุณหภูมิเจ้าหน้าที่ก่อนปฏิบัติงาน
กองโรงงานเครื่องจักรกลได้นำเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย ตรวจวัดอุณหภูมิเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งมีเจลล้างมือ ก่อนลงชื่อปฏิบัติงาน หากพบเจ้าหน้าที่มีอุณหภูมิเกิน 37.5 องศาเซลเซียส ให้นั่งพัก แล้วมาตรวจซ้ำหากอุณหภูมิไม่ลดให้ข้อแนะนำในการปฏิบัติตน และให้พบแพทย์เพื่อรับการตรวจวินิจฉัย หรือติดต่อกรมควบคุมโรค เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
0 รูปภาพ
162 ครั้ง

ให้คะแนนความนิยม

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 4905 ครั้ง