กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองโรงงานเครื่องจักรกล
"ร่วมใจประสาน มาตรการองค์กร สัญจรปลอดภัย เสริมวินัย ปภ."
นายอนุรักษ์ บุญยิ่ง
ผู้อำนวยการกองโรงงานเครื่องจักรกล

ประมวลภาพกิจกรรม

ปี2562

กลุ่ม
26/7/2562
ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
มื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 นายยุทธ์ พันธ์สีดา ผู้อำนวยการกองโรงงานเครื่องจักรกลพร้อมเจ้าหน้าที่กองโรงงานเครื่องจักรกล จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๒

47 รูปภาพ
201 ครั้ง

ให้คะแนนความนิยม

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 4902 ครั้ง