กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองโรงงานเครื่องจักรกล
"ร่วมใจประสาน มาตรการองค์กร สัญจรปลอดภัย เสริมวินัย ปภ."
นายอนุรักษ์ บุญยิ่ง
ผู้อำนวยการกองโรงงานเครื่องจักรกล

ประมวลภาพกิจกรรม

ปี2562

กลุ่ม
17/4/2562
บริการตรวจเช็คและอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์
กองโรงงานเครื่องจักรกล ตั้งจุดบริการบริการตรวจเช็ครถยนต์ก่อนเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 4-10 เมษายน 2562 ณ กองโรงงานเครื่องจักรกล บริการตรวจเช็ครถยนต์ให้กับประชาชนทั่วไปเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ และตั้งจุดบริการตรวจเช็ครถยนต์และอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทางระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2562 ณ บริเวณสถานีย่อยจุดบริการดอนหวายสภ.โนนสูง ตำบลดอนหวาย อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ให้บริการตรวจเช็ค ซ่อมรถยนต์ที่เป็นพาหนะเดินทาง แนะนำเส้นทาง รวมทั้งเป็นจุดบริการหยุดพักคลายความเหนื่อยล้าของผู้ขับขี่ยานพาหนะ

49 รูปภาพ
192 ครั้ง

ให้คะแนนความนิยม

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 4906 ครั้ง