กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองโรงงานเครื่องจักรกล
"ร่วมใจประสาน มาตรการองค์กร สัญจรปลอดภัย เสริมวินัย ปภ."
นายอนุรักษ์ บุญยิ่ง
ผู้อำนวยการกองโรงงานเครื่องจักรกล

ประมวลภาพกิจกรรม

ปี2561

กลุ่ม
8/6/2561
โครงการปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ
วันที่ 7 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นายยุทธ์ พันธ์สีดา ผู้อำนวยการกองโรงงานเครื่องจักรกล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองโรงงานเครื่องจักรกล ร่วมปลุกต้นไม้ ในกิจกรรมปลุกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ บริเวณพื้นที่กองโรงงานเครื่องจักรกล

16 รูปภาพ
234 ครั้ง

ให้คะแนนความนิยม

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 4903 ครั้ง