กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองโรงงานเครื่องจักรกล
"ร่วมใจประสาน มาตรการองค์กร สัญจรปลอดภัย เสริมวินัย ปภ."
นายอนุรักษ์ บุญยิ่ง
ผู้อำนวยการกองโรงงานเครื่องจักรกล

ประมวลภาพกิจกรรม

ปี2560

กลุ่ม
25/10/2560
เจ้าหน้าที่กองโรงงานฯร่วมกันทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์
วันที่ 24 ตุลาคม 2560 นายยุทธ์ พันธ์สีดาผู้อำนวยการกองโรงงานเครื่องจักรกลพร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์รอบบริเวณกองโรงงานเครื่องจักรกล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

13 รูปภาพ
278 ครั้ง

ให้คะแนนความนิยม

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 4904 ครั้ง