กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองโรงงานเครื่องจักรกล
"ร่วมใจประสาน มาตรการองค์กร สัญจรปลอดภัย เสริมวินัย ปภ."
นายอนุรักษ์ บุญยิ่ง
ผู้อำนวยการกองโรงงานเครื่องจักรกล

ข่าวประชาสัมพันธ์

ปี2563

กลุ่ม

บริการตรวจเช็ครถยนต์และอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่

กองโรงงานเครื่องจักรกล ตั้งจุดบริการตรวจเช็ครถยนต์และอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2562- 2 มกราคม 2563 ณ บริเวณสถานีย่อยจุดบริการดอนหวายสภ.โนนสูง ตำบลดอนหวาย อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ให้บริการตรวจเช็ค ซ่อมรถยนต์ที่เป็นพาหนะเดินทาง แนะนำเส้นทาง รวมทั้งเป็นจุดบริการหยุดพักคลายความเหนื่อยล้าของผู้ขับขี่ยานพาหนะ
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 3871 ครั้ง