กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองโรงงานเครื่องจักรกล
"ร่วมใจประสาน มาตรการองค์กร สัญจรปลอดภัย เสริมวินัย ปภ."
นายอนุรักษ์ บุญยิ่ง
ผู้อำนวยการกองโรงงานเครื่องจักรกล

ข่าวประชาสัมพันธ์

ปี2558

กลุ่ม

พิธีมอบเครื่องมือกู้ภัยเครื่องตัดเครื่องถ่างพระราชธานแก่มูลนิธิสว่างบึงสามพันธรรมสถาน จ.เพชรบูรณ์

พิธีมอบเครื่องมือกู้ภัยเครื่องตัดเครื่องถ่างพระราชธานแก่มูลนิธิสว่างบึงสามพันธรรมสถาน จ.เพชรบูรณ์
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 4602 ครั้ง