กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองโรงงานเครื่องจักรกล
"ร่วมใจประสาน มาตรการองค์กร สัญจรปลอดภัย เสริมวินัย ปภ."
นายอนุรักษ์ บุญยิ่ง
ผู้อำนวยการกองโรงงานเครื่องจักรกล

ข่าวประชาสัมพันธ์

ปี2558

กลุ่ม

พิธีมอบเครื่องมือกู้ภัยประเภทตัดถ่างพระราชทาน แก่โรงพยาบาลบ้านไร่

อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นายฉัตรชัย พรหมเลิศ) ได้มอบหมายให้ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 กำแพงเพชร (นายพิจิตร วัฒนศักดิ์) เป็นประธานมอบเครื่องมือกู้ภัยประเภทตัดถ่างพระราชทาน แก่โรงพยาบาลบ้านไร่
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 3870 ครั้ง