กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองโรงงานเครื่องจักรกล
"ร่วมใจประสาน มาตรการองค์กร สัญจรปลอดภัย เสริมวินัย ปภ."
นายอนุรักษ์ บุญยิ่ง
ผู้อำนวยการกองโรงงานเครื่องจักรกล

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

2561

กลุ่ม

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงคลังพัสดุ กองโรงงานเครื่องจักรกล

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงคลังพัสดุ กองโรงงานเครื่องจักรกล
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 1798 ครั้ง