กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองโรงงานเครื่องจักรกล
"ร่วมใจประสาน มาตรการองค์กร สัญจรปลอดภัย เสริมวินัย ปภ."
นายอนุรักษ์ บุญยิ่ง
ผู้อำนวยการกองโรงงานเครื่องจักรกล

ข่าวประชาสัมพันธ์

ปี2560

กลุ่ม

ซ่อมเครื่องตัดถ่างแบบมือโยก

กองโรงงานเครื่องจักรกล ซ่อมเครื่องตัดถ่างแบบมือโยกLukas รุ่น Rescue Unitool lks 30 สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยผลิตชิ้นส่วนใหม่เปลี่ยนแทนชิ้นส่วนที่ชำรุด
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 3869 ครั้ง